Seyyid Burhaneddin Hz. Hizmet Vakfı Online Bağış Sistemi

Su Kuyusu
Su Kuyusu

Bağış Yap


Bir yudum su için kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalan insanlara temiz içme suyu sağlamak, kirli suyun neden olduğu bulaşıcı ve salgın has­talıkları önlemek, su sıkıntısı nedeniy­le kullanılamayan tarım alanlarına su temin etmek ve bölge insanının kal­kınmasına destek olmak amaçlarıyla Ka­merun, Uganda da su kuyusu pro­jeleri gerçekleştiriyoruz.

“Su Kuyusu” başlığı ile yardım yap­mak isteyen bağışçılarımız bir kuyu açma bedelinin tamamını ödeyerek açılacak kuyuya isim verebilmektedir.

Kısmi bağışlar ise ya yeni kuyu açmak için ya da mevcut kuyuların tamir ve tadilatlarında değerlendirilmektedir.